Home Bedrijfsinfo
Producten Links Contact info Wegbeschrijving Download IndexDisclaimer
Opgepast
1. Site
Alhoewel wij alles in het werk gesteld hebben om onze SITE zo volledig en correct mogelijk aan U voor te stellen, kan GEBELUX N.V. geenszins aansprakelijk gesteld worden voor fouten en/of vergetelheden die daarin zouden kunnen voorkomen. GEBELUX N.V. behoudt zich trouwens het recht voor om op elk ogenblik de inlichtingen als weergegeven op de site, te wijzigen, zonder de minste voorafgaandelijke verwittiging.
2. VIRUSSEN EN COOKIES
Vermits de site van GEBELUX N.V. links bevat naar andere sites, wijst GEBELUX N.V., elke aansprakelijkheid af aangaande eventuele virussen of cookies die deze zouden kunnen bevatten.
3. PRIJS 
Onze prijzen zijn slechts adviserend en worden aangekondigd exclusief BTW en andere taksen, en bevatten evenmin de bijdragen « RECUPEL »,  die dus bijkomend te betalen zijn.
Onze aanbiedingen en prijzen bevatten niet, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde vermelding, de prijs van de overdracht van de rechten van de intellectuele, industriële of commerciële eigendom, en houden evenmin zulke overdracht in.
4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM OP DE SITE
Deze site is eigendom van GEBELUX N.V.. Elke kopij, wijziging, vertaling, enz ..., van deze site, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, ken slechts gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van GEBELUX N.V.. 
5. BESCHERMING VAN DE PRIVESFEER
Op en via haar internetsite, vermeldt GEBELUX N.V. enkel de persoonlijke gegevens van de klanten die dit vrijwillig wensen. Behoudens een ruimer akkoord van deze, kunnen wij deze inlichtingen slechts gebruiken om de aanvragen van deze klanten te behandelen of om hen specifieke informatie aangaande GEBELUX N.V. te versturen.
Eenieder die dit wenst, kan toegang verkrijgen tot zijn persoonlijke registratiegegevens en daarvan de wijziging vragen, onder de voorwaarden als bepaald in de Belgische wet van 08.12.1992 op de bescherming van de privésfeer.
Eenieder kan vragen dat zijn persoonlijke gegevens van de internetsite van GEBELUX N.V. zouden afgehaald worden, in welk geval zijn toegang tot het professionele deel van gezegde site zal opgeheven worden.

Gebelux sa,  Rue noiset 23, 4470 St-Georges-sur-meuse Belgique - Disclaimer - E-Mail